Facebook Google+

Landhuis Rooi Catootje

Landhuis Rooi Catootje bevindt zich in het oosten van de hoofdstad van Curaçao Willemstad, aan de Schottegatweg Oost z/n. Landhuis Rooi Catootje heeft in de loop van de tijd verschillende bijnamen verkregen: Vergenoegen, Sint Agnes Put, Rust & Vree, Rust & Vrede, Groot Davelaar en Roi Catochi.

Het geelgekleurde landhuis dateert uit 1820, is opgebouwd uit twee verdiepingen en is in het bezit van een schilddak met rode dakpannen Op de onderste verdieping is een uitbouw van een galerij aanwezig, die voorzien is van een lessenaarsdak. Het dak van de waterbak is van het type tuitgevel. Tussen het landhuis en de waterbak loopt een gootboog.

De plantage van Landhuis Rooi Catootje had een oppervlakte van dertig hectare. Het landhuis lag vlak in de buurt van Rooi Catootje, hetgeen een waterafvoer was gedurende het regenseizoen. Het is deze wetenschap waar het landhuis zijn naam aan ontleent. Een andere naam voor rooi is ‘rooij’, hetgeen dus een drainagesysteem voor regenwater is.

Echter, de eerste naam die de plantage kreeg was Rust & Vrede. In het midden van de negentiende eeuw veranderde deze naam in Rooi Catootje. Op de plantage van het landhuis werden gewassen verbouwd en werd veeteelt bedreven. Daarnaast werd Landhuis Rooi Catootje gebruikt als buitenverblijf.

Landhuis Rooi Catootje is al sinds mensenheugenis in het bezit van de familie Maduro. Vandaag de dag hebben de erfgenamen van deze familie een stichting opgericht met als doel om het landhuis en diens authentiek inrichting, waaronder het prachtige meubilair, voor het publiek toegankelijk te houden.

Eén van de topstukken van het landhuis is diens unieke bibliotheek, ‘Mongui Maduro’ oftewel ‘The Mongui Maduro Library’ genaamd. Salomon Abraham Levy Maduro was het eerste lid van de familie Maduro die het landhuis bewoonde. Hij verzamelde heel zijn leven Antilliaanse boeken en andere (Joodse) geschriften die hij in de bibliotheek van het landhuis plaatste.

Op Landhuis Rooi Catootje is ook de beruchte slavenklok te bezichtigen, deze bel hangt aan de noordkant van het landhuis. Ten tijde van de slavernij bezaten alle landhuizen op Curaçao een slavenklok. Als de slavenklok aan een stuk door geluid werd, moesten de slaven zich razendsnel verzamelen op één punt bij de trappen van het landhuis. Dat gold voor alle slaven, zelfs voor de slavenvrouwen die net een kind hadden gebaard!

In 1954 speelde Landhuis Rooi Catootje een centrale rol tijdens de zogenaamde Ronde Tafelconferenties. Tijdens deze Ronde Tafelconferenties werden de finale afspraken gemaakt over de autonomie van de toenmalige Nederlands Antillen. In dit opzicht is Landhuis Rooi Catootje van groot historisch belang voor de voormalige Antillen.

Heden ten dage is in Landhuis Rooi Catootje een museum gevestigd, het Mongui Maduro Museum. Liefhebbers van Landhuis Rooi Catootje zijn van maandag tot en met vrijdag iedere dag welkom van 09.00 tot 12.00 uur.