Facebook Google+

Fort Piscaderabaai

Door het roemruchte verleden van de Caribische archipel, waarbij de eilanden om de haverklap van eigenaar wisselden, hebben de Spanjaarden, Engelsen, Fransen en Nederlanders door de eeuwen heen talloze forten op de eilanden gebouwd om de vijand buiten de deur te houden. Er zijn echter maar weinig Caribische eilanden waar maar liefst acht fortificaties uit de grond werden gestampt, Curaçao was daar één van. Eén van die forten is Fort Piscadera.

Fort Piscadera ligt aan de ingang van Piscadera Bay, ten westen van Willemstad. De eerste vesting op deze plaats is waarschijnlijk gebouwd tussen 1701-1704 onder het bewind van gouverneur Van Beek. Deze fortificatie werd niet goed onderhouden en kwam derhalve snel in verval.

In 1714 stelde gouverneur van Gollen aan de West-Indische Compagnie (WIC) voor, om Fort Piscaderabaai te herbouwen waardoor de hoofdstad van Curaçao beter kon worden verdedigd. Ondanks de toezeggingen duurde het toch een tijd voordat men effectief begon met de bouw van het fort. Toen Fort Piscaderabaai werd afgebouwd had het een rechthoekige stervorm en was het gewapend met acht kanonnen van een klein kaliber.

Franse invasie

In 1800 kwamen Franse soldaten aan wal van Curaçao en namen bezit van Fort Sint-Michielsbaai, een ander Curaçaos fort. Zij hadden de ambitie om over land Willemstad te gaan benaderen. Als ze dat zouden doen zouden ze ook langs Fort Piscadera komen.

Omdat de landkant van Fort Piscadera onbeschermd was én de slagkracht op zee was gericht, gaf de Nederlandse commandant van het fort zijn manschappen de opdracht om Fort Piscadera te ontmantelen van diens kanonnen om ze vervolgens naar Willemstad over te brengen. Dit om te vóórkomen dat de Franse aanvallers het geschut in handen zouden krijgen.

De Fransen waren echter sneller bij Fort Piscadera dan dat de Nederlanders de kanonnen in veiligheid konden brengen. Het wapentuig viel dus in handen van de Fransen en zij wisten er wel raad mee. Zij gebruikten de kanonnen om Willemstad onder vuur te nemen en in as te leggen.

Nadat de Fransen Curaçao én dus ook Fort Piscadera hadden verlaten, viel het fort weer in handen van de Nederlanders. Onder leiding van kapitein Gravenhorst en gouverneur Lauffer werd Fort Piscadera weer helemaal opgekapt en uitgerust met veertien kanonnen: zes acht-ponders, vier twaalf-ponders en vier achtien-ponders.

Engelse invasie

In januari 1804 vond er weer een invasie plaats op Curaçao, ditmaal van Engelse soldaten. Onder leiding van kapitein William Bligh gingen er honderdtwintig zeelieden en zestig mariniers aan wal van het Caribische eiland. Zij namen ook het commando van Fort Piscadera over en bewapenden het met veertien kanonnen, maar door munitietekorten verlieten zij al snel weer het fort.

Nadat de Engelen van Curaçao waren vertrokken, kwam Fort Piscadera weer in Nederlands bezit. De Nederlanders onderhielden het fort echter slecht, waardoor het vanaf 1819 weer in verval raakte. In de loop van de tijd raakte Fort Piscadera overwoekerd door planten, maar in 1950 werd het weer schoongemaat en hersteld. Momenteel is Fort Piscadera gelegen op het terrein van het Hilton Curaçao. Het fort kan echter vrijelijk door iedereen worden bezocht. Een aanrader!