Facebook Google+

Fort Sint Michielsbaai

Curaçao telt acht indrukwekkende forten. Zeven daarvan zijn gebouwd in Willemstad en diens directe omgeving. Eén ligt niet in de hoofdstad van het Caribische eiland, maar vijf kilometer ten westen daarvan bij het vissersdorpje Boka Sint Michiel en heet Fort Sint Michielsbaai.

Fort Sint Michielsbaai werd ruim driehonderd jaar geleden in 1701 door de Nederlanders op Curaçao gebouwd. Het doel van het fort was om de Sint Michielsbaai te verdedigen en te bewaken.

Het jaar 1713 was een spannend jaar voor het fort. In dat jaar zette Jacques Cassard voet aan wal op Curaçao. Cassard was een Franse piraat die met zijn manschappen voor anker ging bij de Sint Kruisbaai. De Nederlandse soldaten probeerden de Franse zeerovers te verdrijven van het eiland.

In eerste instantie faalden zij met deze missie en vluchtten naar Willemstad. Tijdens hun vlucht stelden zij nog net de kanonnen van Fort Sint Michielsbaai buiten werking voordat zij in handen kwamen van de Fransen. Uiteindelijk werd er door het Nederlandse gezag op het ABC-eiland veel geld aan de piraten betaald en verlieten zij Curaçao weer.

Vanaf het midden van de 18de eeuw raakte Fort Sint Michielsbaai in verval, maar vijftig jaar later bulderden de kanonnen van het fort weer. Piraten die Nederlandse koopvaardijschepen op de hielen zaten werden vanaf het fort effectief beschoten.

De bewapening van Fort Sint Michielsbaai was indrukwekkend en bestond uit twaalf kanonnen. Dit waren acht vijf-ponders, twee twaalf-ponders en twee achttien-ponders. Fort Sint Michielsbaai werd door de militaire leiding op Curaçao als zeer belangrijk beschouwd. Om het fort te beschermen werd achter Fort Sint Michielsbaai, op een heuvel, nog een kleine fortificatie gebouwd om Fort Sint Michielsbaai te beschermen. Dit fort kreeg heel toepasselijk de naam Fort op den Berg mee. Van dit fort zijn heden ten dage helaas geen restanten meer te zien.

In september 1800 viel Fort Sint Michielsbaai weer in Franse handen. Echter na drie weken werd het terugveroverd door de Nederlandse soldaten. Tot 1818 ging dit stuivertje wisselen nog een paar keer door. Dan weer waren de Fransen de baas van het fort en dan weer de Engelsen. Vanaf 1818 viel Fort Sint Michielsbaai definitief in Nederlandse handen en verviel in de loop van de tijd de militaire betekenis van het fort.

Voor liefhebbers van geschiedenis en cultuur is het zeer de moeite waard om een bezoek te brengen aan de restanten van Fort Sint Michielsbaai in Boka Sint Michiel tijdens het vakantieverblijf op Curaçao!